Emil Langweil 1863-1942

Olga
Langweilová
1872–1939
Robert Langweil
1894–?
Marie Perutová
1899–1953

Poslední ze synů Salomona Langweila byl Emil Langweil. Oženil se s Olgou Orlikovou a jeho švagrem se tak stal Emil Orlik, významný židovský malíř a pedagog, který například portrétoval Einsteina, Tolstého, Mahlera, Masaryka, Ulriku von Levetzow.

Nedělní ráno v Brocně – Emil Orlik

Emilovi a Olze se narodily dvě děti, Robert a Marie Hermína, v rodině zvaná Minda. V listopadu 1939 umírá Emilovi po těžké nemoci manželka Olga. Sám ji přežil o necelé tři roky. V červnu 1942 ve věku 79 let odjíždí transportem do Terezína a o čtyři měsíce později do Treblinky. Ve stejném transportu s ním do Treblinky, vstříc smrti, míří švagrová Marie, manželka bratra Daniela.

Jedna z prvních informací o synu Robertovi se týká jeho působení v československých legiích v Rusku. Po válce pracoval v továrně na voňavky a ve svém volném čase hrál fotbal za prvoligové mužstvo Německého fotbalového klubu, což byl nejznámější a nejúspěšnější klub německé menšiny v Praze. Před první světovou válkou patřil DFC k nejlepším klubům na evropském kontinentu. Po vzniku Československa se stal opakovaným vítězem domácího amatérského mistrovství. Od září 1922 žil Robert v Hamburku a tam se zřejmě i oženil. V roce 1926 si zažádal o vycestování do Argentiny a zde jeho stopa končí.

Dcera Minda byla vdaná dvakrát. Prvním manželem byl Otto Fischl, obchodník s radiotelegrafními a radiotelefonními zařízeními. Z tohoto manželství se narodila dcera Anita. Ottovou poslední stopou je transport do ghetta v Lodži. Druhým manželem se stal bankéř Arthur Perutz. Od vrchního účetního Banky pro země Rakouské stoupá ve funkcích v Bance pro obchod a průmysl, až na post ředitelský. Artur měl konexe i finance, jeho rodině se tudíž vystěhování včas zdařilo. Na jaře roku1939 odešli do Paříže, odkud museli před nacisty prchat, neboť v červnu 1940 byla Paříž obsazena německým vojskem. Utekli do Lisabonu a zde dostali víza k cestě do USA. Odpluli lodí Excambion v říjnu 1940. Usadili se ve státě New York. Minda byla po válce jedinou dědičkou obrazů Emila Orlika. Tuto sbírku zdědila po její smrti dcera Anita, která byla několikrát v České republice. Židovskému muzeu věnovala několik Emilových obrazů. Zemřela v roce 2010 v New Jersey v USA.

Seznam pasažérů lodi Excambion plující z Lisabonu do USA

Útěk jako šance na přežití
Robert i Minda včas odešli díky prozíravosti i možnostem.
Proč s nimi neodešel i otec Emil, už asi nezjistíme.