Senzační zpráva

17. 3. 2017
Z poklidného spaní na vavřínech nás vytrhla skvělá zpráva. Zdá se, že se na nás opět usmálo štěstí.

Když jsme končili se Zmizelými Langweily, trochu s lítostí jsme konstatovali, že se nám nepodařilo najít víc o Janu Kettnerovi. V únoru 1948 údajně zahrabán v hromadě uhlí utekl do Hamburku a na zaoceánské lodi odplul do Brazílie. Tam se oženil s Olgou. Věděli jsme, že měli dva syny. Víc nic.

A od dnešního rána je tomu jinak.

Díky paní Martě Vančurové a paní velvyslancové v Riu, Haně Havlíkové, máme kontakt na vnučku a vnuka Kettnerových. No není to skvělé? Ke dvěma synům, Janu a Fredericovi, přibyla dcera Olga. Jan zemřel v 76 letech v roce 1998 a Olga v 90 letech v roce 2006. Hned zítra napíšeme a budeme doufat, že dědeček Jan svým potomkům vyprávěl o svém osudu.