česky english
Julius Langweil Daniel Langweil Anna Küchlerová Emil Langweil Františka Kordeová

Salomon Langweil 1824–1900

Rodina Langweilova

Rodina Langweilova pochází z Budyně nad Ohří. Spojuje v sobě:

  • příběhy o lidech vzdělaných i o drobných obchodnících
  • příběhy o lidech s postavením i běžných úřednících
  • příběhy o židech, křest'anech i lidech bez vyznání
  • příběhy o lidech, u kterých se doma mluvilo česky, i těch, kteří používali němčinu
  • příběhy o lidech prozíravých a majících možnost včas odejít před hrozbou nacismu i o těch, kteří tuto možnost neměli – též o lidech, kteří míru nebezpečí neodhadli, nebo jim v odchodu zabránila hrdost
  • mnozí zanechali výraznou stopu ve společnosti, mnozí k tomu ani nedostali příležitost

Otec rodu Salomon Langweil

Z osmi dětí Salomona Langweila se dospělosti dožilo a jejich rod pokračuje u pěti z nich. Salomon Langweil se živil jako obchodník. Měl od Mořice z Lobkovic pronajatý dvůr v Hostěnicích, vedl kupecký krámek a koželužnu. Salomon vykonával funkci starosty náboženské obce židovské, patřil tedy zřejmě k váženým členům této židovské obce.