česky english

Poděkování

Milí návštěvníci našeho webu,

pokud jste věnovali našim Zmizelým Langweilům čas a zhlédli, co Vám projekt nabídl, věnujte ho ještě trochu následujícímu výčtu. Všichni, kteří zaplnili následující řádky, byli pro nás důležití, byli součástí našeho projektu. Bez nich by to prostě nešlo. Všem jim posíláme naše poděkování.

Největší naše díky zcela určitě patří paní RNDr. Jaroslavě Waňkové. To ona nás nasměřovala na příběh rodiny Langweilovy. Měla odvahu nabídnout nám k našemu bádání příběh svých nejbližších, své rodiny. Děkujeme za vzpomínání a za sílu nevzdat to, ani když vyplouvaly na povrch bolestivé vzpomínky.

Bez rodokmenu rodiny Langweilovy, který vytvořil jeden ze členů rodiny, pan Pavel Pešata ze Slaného, bychom se v počátcích práce jen těžko zorientovali ve velké rodině Langweilově. Snad jsme tuto pomoc v začátcích vynahradili svou trochou do mlýna v podobě dalších fotografií a dat a souvislostí.

Poděkování náleží i vedení naší školy – paní ředitelce Mgr. Marii Gottfriedové a jejím zástupcům panu Mgr. Janu Pobudovi a panu Mgr. Drahoslavovi Straňkovi. Děkujeme, že se našeho nápadu pustit se do projektu nezalekli a podporovali nás celé dva roky.

Dalším, kdo si zaslouží náš dík, jsou ti, kteří nám dali svou důvěru a podpořili nás finančně. Bez jejich pomoci bychom Vám toho nemohli předložit tolik.

Děkujeme Ústecké komunitní nadaci, která nás podpořila z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu a prostředků společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o.

Náš projekt podpořil též Nadační fond obětem holocaustu, a to z programu Připomínka.

Děkujeme za podporu a.s. iAuto, jmenovitě panu Ing. Danielu Šafferovi, a spol. s r. o. Surgipa Medical, jmenovitě panu Danielu Bouškovi.

Vděčni jsme i za finanční podporu panu profesorovi Petru Šebovi, panu Ing. Martinu Prachařovi a rodině Masopustově.

Poděkování směřujeme i paní Mgr. Martě Vančurové ze spolku Zapomenutí (finanční podpora MKČR, MŠMT a Amerického velvyslanectví v Praze).

Za pomoc při tvorbě žádostí pro nadační fondy jsme vděčni Mgr. Martině Želinové – Langweilové.

Děkujeme slečně Tereze Tydlitátové ze spolku ULTRAFUN za podporu a pomoc při natáčení animovaného filmu „Klíč života“.

Náš velký dík patří také panu Mgr. Drahoslavovi Straňkovi za zkomponování hudby k filmu Klíč života, Jiřímu Straňkovi za technickou i hudební podporu, paní Mgr. Julii Nepustilové, která nazpívala závěrečnou píseň a panu Mgr. Václavu Krahulíkovi za klavírní doprovod.

Děkujeme našim kolegům z TV Šotek paní Mgr. Kláře Klenerové a panu Mgr. Martinu Klenerovi za natočení filmu Nejdražší Helenko.

Bývalé ghetto Terezín jsme prošlapali skrnaskrz s velmi zajímavým výkladem paní Bc. Petry Pěničkové.

Vzpomínkami na život v něm nás obohatila paní RNDr. Michaela Vidláková.

Historii i současnost pražského židovského města jsme poznávali s paní Mgr. Danou Kratochvílovou.

Zeď židovského hřbitova v Budyni nad Ohří jsme nemuseli přelézat díky paní Mgr. Evě Švihnosové.

Historické pozadí doby Protektorátu Čechy a Morava a života v Sudetech nám pomohl odkrývat Mgr. Tomáš Fedorovič.

Pomoc při pátrání v archivech Památníku Terezín přicházela od Mgr. Jany Havlínové.

V ŽMP jsme pomocnou ruku našli v paní Mgr. Julii Jenšovské.

Dokumenty k probádání nám trpělivě nosili, nalézali a doporučovali páni archiváři a paní archivářky z NA Praha (za všechny Mgr. Tatiana Rohová), ze SOkA Litoměřice (pobočky Lovosice – Mgr. Eva Lupejová, Most – Mgr. Miroslav Nováček), z Archivu města Ústí nad Labem (PhDr. Věra Hladíková). Do Lovosic a do Ústí posíláme zvláštní poděkování za ochotu přijmout početnější skupinu. Nebyli jsme zrovna typičtí, tiší a zahloubaní badatelé.

Poděkování na dálku za pátrání v daleké Brazílii posíláme panu Davidu Koubkovi zpravodaji ČRo v Jižní Americe a paní Markétě Pilátové.

Přepisem padesátky dopisů z kurentu do latinky nám mnohé poodkryla Mgr. Eva Grisová

Grafickou podobu panelům vdechl pan Michal Macák - Emline.cz - IT & E-marketing. Za konzultace děkujeme i paní Ing. Danael Gabaľové.

Velké poděkování patří také všem našim kolegům, rodinám a v neposlední řadě také rodičům našich žáků. Děkujeme za trpělivost, vstřícnost a ochotu kdykoliv pomoci.

Tým zmizelých Langweilů

Adéla Lázničková
Adriana Vajsová
Aneta Herinková
Barbora Tomová
Eliška Šebková
Hana Nákonečnijová

Jana Krahulíková
Kateřina Husáková
Kateřina Rodová
Kateřina Svatoňová
Kateřina Šulcová
Natálie Beránková

Margareta Pecková
Nela Džudžová
Radka Slaninová
Tomáš Polák
Mgr. Jindřiška Waňková
Mgr. Jitka Löblová