česky english

O projektu

První myšlenka pustit se do práce na projektu přišla v době neonacistických pochodů, které Trmicemi procházely před pár lety. Našim, teď už bývalým žákům, to vneslo do hlav mnoho zmatků a měli potřebu o tom často mluvit. Shodou okolností jsme v té době při hodinách literatury četli příběh o dívce, jejíž život skončil v plynových komorách Osvětimi. A nám díky tomuto souběhu událostí došlo, že holocaust není jen kapitolou z učebnic dějepisu, za kterou můžeme udělat tečku a spočítat oběti. Došlo nám, že holocaust nad námi visí jako hrozba dál. Že může mít jinou podobu, cílit na někoho jiného, ale může se zopakovat.

Bylo nám tedy jasné, že o holocaustu musíme mluvit. A nejlépe v příbězích, ne v číslech. Proto volba projektu Židovského muzea v Praze – Zmizelí sousedé. Jedná se o mnoha lety prověřený projekt, který vybízí studenty ZŠ a SŠ, aby ve svém okolí pátrali po lidech, kteří zmizeli v souvislosti s holocaustem. Dva roky jsme pátrali se skupinou žáků od 6. do 9. třídy po osudech pěti potomků Salomona Langweila, rodáka z Budyně nad Ohří. V rámci tohoto pátrání jsme poznávali ghetto Terezín, Malou pevnost, objekty Židovského muzea v Praze, Muzeum koncentračního tábora Osvětim. Pátrali jsme i na židovském hřbitově v Budyni nad Ohří. Navštívili jsme a bádali v Archivu města Ústí nad Labem, SOA Litoměřice. Pracovali se scany dokumentů Národního archivu Praha a SOA Litoměřice. Dále jsme pátrali v on-line databázích (holocaust.cz, v databázi Jad Vašem, ve jmenných vyhledávačích Památníku Terezín...). Konzultovali jsme s historiky Památníku Terezín, ŽMP. Pátrání probíhalo i na Facebooku, po emailu. Vyslechli jsme si svědectví pamětnic. Pracovali jsme s dobovými dokumenty, rodinnou korespondencí a fotografiemi.

Na podzim 2014 jsme utlumili badatelskou činnost a začali pracovat na finálním výstupu. V tuto dobu jsme se také rozdělili do dvou skupin. Skupina pod vedením Jindřišky Waňkové připravovala finální podobu textů a obrazové dokumentace pro výstavní panely. Též podklady pro film Nejdražší Helenko. Druhá skupina pod vedením Jitky Löblové začala vytvářet animovaný film, jenž (nejen dětským) divákům přibližuje osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1938 až 1945. Při výrobě filmu jsme spolupracovali se spolkem ULTRAFUN, který pro nás připravil několik workshopů k tvorbě animovaného filmu. Hudbu k filmu pro nás složil Drahoslav Straněk, dirigent školního orchestru Trmi©kus.

Zdroje, ze kterých jsme při práci čerpali, uvádíme ZDE

Kontakty

wankova.jindriska@zstrmice.eu
loblova.jitka@zstrmice.eu