česky english

Zdroje

 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 4678, B1461/2 Egon Berka
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 5766, F911/11 Fischman Hana roz. Berková
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 8296, L239/1 Růžena Langweil
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 8296, L328/4 Langweil Artur
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1941, 8399, L983/5 Walter Lowi
 • NA ČR, fond PŘ 1941–1951, 523, B1529/4 Berka Arnošt
 • NA ČR, fond PŘ 1941–1951, 2196, FF973/4 Fischman František
 • NA ČR, fond PŘ 1941–1951, 6494, L460/4 Ervin Langweil
 • NA ČR, fond PŘ 1941–1951, 6495, L4622 Eliška Langweil
 • NA ČR, fond PŘ 1941–1951, 6797, L2520/1 Lowositz Arnošt
 • NA ČR, fond PŘ 1941–1951, 6797, L2520/3 Lowositz Emilie, Langweil
 • NA ČR, fond PŘ 1941–1951, 8404, L100227 Lene Levý roz.Langweil
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 8256, E328/5 Fritz Langweil
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 8170, K5569/43 Kuchler Pavel 1886
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 8170, Kuchler Pavel 1886
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 10166, R1814/15 Rosenfeld Irma 1889
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 10584, S2370/87 Schindler Max 1887
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 10585, S2377/50 Schindler Gertruda 1895
 • NA ČR, fond PŘ 1941–1951, 6277, K7137/11 Kuchler Pavel 1866, Lota
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1930, 2001, L162/7 Emil Langweil (1. část)
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1930, 2001, L162/9 Robert Langweil
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 5733, F767/1 Otto Fischl
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 8296, L328/28 Emil Langweil 1863 (2. část)
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 9564, P1168/7 Perutz Artur 1887
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 9569, P1169/15 Marie Perutz roz. Langweil
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 5968, G267/34 Gellner Otto
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 5969, 6268/1 Edita Gellner roz. Korde
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 5969, G268/12 Gellner Marianne Gelnnerová
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 7417, K1155/34 Alice Kettner roz. Korde
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 7740, K3087/27 Korde Františka
 • NA ČR, fond PŘ 1941–1951, 2473, G297/9 Gellner Friedrich
 • NA ČR, fond PŘ 1941–1951, 5094, K1629/1 Kettner Jan
 • NA ČR, fond PŘ 1941–1951, 5096, K1634/3 Sigfried Kettner
 • NA ČR, fond PŘ 1941–1951, 5596, K3987/2 Marie Korde
 • NA ČR, fond PŘ 1941–1951, 11497, T297/13 Alžběta Tauber roz. Gellner
 • NA ČR, fond PŘ 1931–1940, 7416, K1152/32 Kettner Bedřich
 • NA ČR, fond PŘ – evidence obyvatel
 • AMUL, fond Archiv města Ústí nad Labem 1325–1945, policejní přihlášky města
 • AMUL, fond MNV Ústí nad Labem 1945–1986, přihlášky k pobytu
 • AMUL, fond ONV Ústí nad Labem 1945–1986, agenda státního občanství
 • AMUL, fond OÚ Ústí nad Labem 1850–1938, sčítání obyvatel 1921
 • SOkA Litoměřice, AM Budyně, Matrika domovských příslušníků K–L, 655, kt 75
 • SOkA Litoměřice, AM Rce, Matrika cizích příslušníků v Roudnici bydlících Kul–L, 1355, kt 220
 • SOkA Litoměřice, AM Rce, Evidence obyvatelstva z r. 1939, dle č .p., 1355, kt 237
 • SOkA Litoměřice, AO Brocno, kt 3,4,5
 • SOkA Litoměřice, J. Dobr, kt 3
 • SOkA Litoměřice, Státní reálné gymnázium Rce, kronika 1901–1938 (č. 190), 128, kt 126
 • SOkA Litoměřice, Státní reálné gymnázium Rce, kronika 1940–1947 (č. 191), 129, kt 127
 • SOkA Litoměřice, Podpůrný a vzdělávací spolek Vlastimil Rce, Pamětní kniha spolku 1886–1939 (č. 178)
 • SOkA Litoměřice, Podpůrný a vzdělávací spolek Havlíček Rce, Pamětní kniha spolku 1905–1937 (č. 179)
 • SOkA Litoměřice, OkÚ Rce, kt 727–736
 • SOkA Litoměřice, OkÚ Rce-pres., J .Langweil (č. 30), kt 25
 • SOkA Litoměřice, Továrna na knoflíky Butonia, bratří Langweilové a Robert Eisler, Roudnice nad Labem 1923–1949, 422
 • Archiv Státního muzea Auschwitz-Birkenau v Osvětimi – seznamy nově příchozích vězňů, Ústav hygieny SS (SS Hygiene Institut), materiály hnutí odporu (Materials of Resistance Movement)
 • PETRŮV, Helena. Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava, 1939–1941. Vyd. 1. Praha: institut Terezínské iniciativy, 2000, 175 p. ISBN 80-859-2425-0
 • fotografie Brocna z roku 1930 – z osobního digitálního archivu historických pohlednic Zdeňka Fořta
 • rodinný archiv rodiny Langweilovy – ve vlastnictví Jaroslavy Waňkové, Pavla Pešaty, Aleše Terricha, Jindřicha Langweila, Martiny Elinové-Langweilové
 • BENEŠ, František. Rudolf Gilbert: 115 a 90 – Díl 7. [online]. 2013 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z http://www.frantisekbenes.cz/rudolf-gilbert-115-a-90-dil-7/
 • BENEŠ, František a Patricia Tošnerová. Pošta v ghettu Terezín [online]. Třetí. 2013 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z http://www.frantisekbenes.cz/?s=Po%C5%A1ta+v+ghettu+Terez%C3%ADn
 • PEŠATA, Pavel. Rodinný rodokmen. My Heritage.com [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z http://www.myheritage.cz/site-47020252/pe%C5%A1ata?popup=4%2C+4044549673#notificationPanelAnchor
 • WANĚK,Tomáš. Rodinný rodokmen. My Heritage.com [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z http://www.myheritage.cz/site-family-tree-211607471/wa%C5%88kovi-web
 • INSTITUT TEREZÍNSKÉ INICIATIVY, ŽIDOVSKÉ MUZEUM PRAHA. Holocaust.cz [online]. 2015. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z http://www.holocaust.cz/
 • Památník Terezín Jmenné vyhledávače vězňů [online]. 2015. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z http://www.pamatnik-terezin.cz/cz
 • Yad Vashem Databáze obětí shoah [online]. 2015. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z http://www.yadvashem.org/
 • Jewish Gen Databáze obětí holocaustu [online]. 2015. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z http://www.jewishgen.org/
 • Kenya Gazette [online]. Sv. 50, č. 27. Republic of Kenya, 6.července1948 n. l. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z https://books.google.cz/books?id=8RM71Jpf1S4C&dq=erwin+Langweil&hl=cs&source=gbs_navlinks_s
 • Seznam Winton's Children: Schindler Lilly [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z http://www.just- powell.co.uk/winton/images/list20a.gif
 • Po stopách akce Lublin–Izbica. Newsletter of the Terezín nitiative No. 17 April 2000 [online]. 2000 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z http //katalog.terezinstudies.cz/eng/T /newsletter/newsletter17/lublin_izbica